Procedure voor samenwerkingsakkoord

 

Deze procedure verwijst naar het Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 mei 2009 en naar het Ministerieel Besluit van 3 september 2007.

De aanvraag voor de erkenning als mammografische-eenheid moet ingediend worden bij BRUPREV en moet de volgende documenten bevatten:

 

1. Identificatiedossier van  de mammografische eenheid.

 

2. De “typetoelating” (of “typetest”). Een “typetoelating” afgeleverd door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is hieraan gelijkgesteld. Hier vindt u een lijst van de modellen die al een typetoelating hebben verkregen. Indien uw apparatuur niet opgenomen is in deze lijst, kan u contact opnemen met BRUPREV voor meer informatie over de te volgen procedure. De typetoelating wordt verkregen op kosten van de fabrikant.

 

3. Een rapport van de specifieke “acceptatietest” die uw apparatuur doorstond, opgesteld en ondertekend door een deskundige die hiervoor door de Ministers bevoegd voor het gezondheidsbeleid van het Verenigd College is gemachtigd. De kosten van de acceptatietest zijn ten laste van de mammografische eenheid.


4. Een verklaring dat uw apparatuur zesmaandelijks en jaarlijks onderworpen wordt aan een controle van de conformiteit met de fysisch-chemische normen te controleren en dat u zich ertoe verbindt aan BRUPREV een kopie te bezorgen van het conformiteitattest dat wordt afgeleverd bij deze controles. Deze conformiteitcontroles moeten uitgevoerd worden door een van de in punt 3 vermelde gemachtigde deskundigen.


5. Een verklaring dat de verantwoordelijke van het Centrum voldoende ervaring heeft met lezingen van mammografieën op een digitale console (minstens 100 protocollen) en dat de radiologen van het Centrum minimum acht uur proeflezingen hebben gedaan onder toezicht van de verantwoordelijke van het Centrum van BRUPREV.


6. Een attest inzake de conformiteit met de medisch-radiologische kwaliteitsnormen (evaluatietest van de positionering en de fototechnische kwaliteit, georganiseerd door BRUPREV).


7. De ondertekende verklaring betreffende de naleving van de Europese normen en de toepassing van het principe van derde betaler.


8. Het ondertekend samenwerkingsakkoord met BRUPREV en het ondertekend specifiek addendum voor de centra die uitgerust zijn met digitale technologie.

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Bruprev gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten