Wettelijke basis

 

Hierna volgen de teksten die het juridische kader vormen van het borstkankeropsporingsprogramma in België en in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor de integrale versie van de wettekst kopieert u hieronder het nummer dat vermeld is naast Numac, surft u naar de zoeksite van het Belgisch Staatsblad, plakt u het nummer in het vakje "Numac" en klikt u op de knop "Lijst".

 

Protocolakkoord van 25 november 2000 “tot samenwerking tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen inzake mammografische borstkankerscreening”: de Federale Overheid verbindt zich ertoe de medische honoraria te financieren, en de Gemeenschappen verbinden zich ertoe de screening te organiseren volgens vastgelegde criteria. Numac: 2000022867

 

Koninklijk Besluit van 23 mei 2001: voert een specifiek nomenclatuurnummer in voor de opsporingsmammografie met integrale terugbetaling door het RIZIV en het principe van derde betaler. Numac: 2001022346


Aanhangsel van 30 mei 2001 bij het protocol van 25 oktober 2000: bepaalt de principes en voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van het opsporingsprogramma door de Gemeenschappen. Numac: 2001022553


Besluit van 19 juni 2001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: bepaalt de voorwaarden voor de erkenning van de Eenheden voor de opsporing van borstkanker. Numac: 2001031277


Protocolakkoord van 22 juni 2004 tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappen: duidt de opsporingscentra aan, definieert de taken van Brumammo, bepaalt de financiële bijdragen van de Gemeenschapsinstanties. Numac: 2004031382


Aanhangsel van 13 juni 2005 bij het protocol van 25 oktober 2000: verlengt het protocol tot samenwerking tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen tot 31 december 2008. Numac: 2005022890


Besluit van 10 november 2005 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: verduidelijkt dat de criteria voor beeldkwaliteit en dosimetrie eveneens gelden voor de erkenning van eenheden die over een digitaal mammografietoestel beschikken. Numac: 2005031465


Ministerieel Besluit van 13 december 2005: bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van digitale mammografietoestellen voor de opsporing van borstkanker binnen het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Numac: 2005031466


Ministerieel Besluit van 3 september 2007: wijst de bevoegde experts aan voor de controle van de digitale apparatuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Numac: 2007031426


Ministerieel omzendbrief van 27 maart 2009 betreffende de door de Ministers voor Gezondheid gemachtigde deskundigen. Besluit van 14 mei 2009 van het Verenigd College betreffende de erkenning van de mammografische eenheden en het coördinatie centrum voor borstkankeropsporing. Numac: 2009031338


Protocolakkoord van 30 november 2009 tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschaps Commissie en de Gemeenschappen: organisatie van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Numac: 2010031532


Protocolakkoord tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake de activiteiten en financiering van het kankerregister. Numac: 2017032156


Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (nieuw wet tot vzw).
Numac: 2019040586

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Bruprev gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten